Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Humenné

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Osloboditeľov č. 114, 06601 Humenné
Telefón:
057 7753 490
Fax:
057 7763 484
Zaradenie v katalógu: