Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Svidník

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Sovietskych hrdinov 102, 08901 Svidník
Telefón:
054 7523 270
Fax:
054 7523 4
Zaradenie v katalógu: