Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Poprad

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Karpatská 13, 05801 Poprad
Telefón:
052 7142 817
Fax:
052 7142 855
Zaradenie v katalógu: