Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Lučenec

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
ul. Ľ. Podjavorinskej č. 19, 98401 Lučenec
Fax:
047 4303 743
Zaradenie v katalógu: