Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Ružomberok

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok
Telefón:
044 4311 301
Fax:
044 4311 366
Zaradenie v katalógu: