Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Liptovský Mikuláš

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Bellova 1755, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:
044 5521 028
Fax:
044 5520 684
Zaradenie v katalógu: