Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Levice

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Družstevnícka 5089, 93401 Levice
Telefón:
036 6313 458
Zaradenie v katalógu: