Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Topoľčany

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
M. Rázusa č. 44, 95501 Topoľčany
Telefón:
038 5324 258
Zaradenie v katalógu: