Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Komárno

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Most, 94501 Komárno
Telefón:
035 7908 619
Zaradenie v katalógu: