Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Nové Zámky

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Komárňanská cesta č.13, 94001 Nové Zámky
Telefón:
035 6913 205
Zaradenie v katalógu: