Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Prievidza

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Sebedražská 7, 97101 Prievidza
Telefón:
046 5461 561
Zaradenie v katalógu: