Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Bánovce nad Bebravou

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Telefón:
08 5300 675
Zaradenie v katalógu: