Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Dunajská Streda

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Mliečany č. 61, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
031 5524330
Fax:
031 5529237
Zaradenie v katalógu: