Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Senica

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Čáčovská cesta č. 1407/2, 90501 Senica
Telefón:
034 6966 855
Fax:
034 6515 994
Zaradenie v katalógu: