Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Galanta

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Priemyselná č. 4, 92401 Galanta
Telefón:
031 7803 716
Fax:
031 7802 653
Zaradenie v katalógu: