Autorizovaný architekt - Ing. arch. Lubomír Bútora

Projektovanie obytných, občianskych a priemyselných budov. Výkon stavebného dozoru. Urbanistické a architektonické štúdie.

Adresa:
Nad kostolom 1115/19, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón:
042 4426 245
0905 349 729
IČO:
36128902