GEODET - Ing. Maroš Oravec

Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb, polohopisné a výškopisné plány, adresné body a iné.

Adresa:
Námestie Slobody 28/3, 92601 Sereď
Telefón:
0918 945 321
IČO:
47137967
Zaradenie v katalógu:

Podobné firmy v okolí:

Kontaktný formulár