Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda

Špeciálna základná škola a praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Adresa:
Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
031 5524 226
IČO:
17050171