Zbor Cirkvi bratskej v Spišskej Novej Vsi

Cirkevný zbor.

Adresa:
Strojnícka 2/1, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón:
0905 428 738
IČO:
42319811