Spojená škola internátna, Abovská 244/18, Ždaňa

Spojená škola internátna s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola internátna.

Adresa:
Abovská 244, 04411 Ždaňa
Telefón:
055 6980 050
IČO:
31946356