Regionálne centrum UNDP (The United Nations Development Programme)

Podpora rodovej rovnosti a ľudských práv, boj proti diskriminácii a násiliu páchanom na ženách.

Adresa:
Grosslingova 35, 81109 Bratislava
Telefón:
02 5933 7324
Fax:
02 5933 7171
IČO:
31771785