Inovačné partnerské centrum, Prešov

Záujmové združenie právnických osôb zamerané na zavádzanie inovačnej politiky v regiónoch.

Adresa:
Hlavná 139, 08001 Prešov
E-mail:
Telefón:
051 7081 905
IČO:
45734348