Prešovské združenie klasickej gitary

Popularizácia hry na klasickej gitare organizovaním koncertov, seminárov, súťaží a festivalov.

Adresa:
Kračúnovce 58, 08701 Kračúnovce
Telefón:
0911 841 326
IČO:
42232058