Deti humanity

Podpora rozvoja tvorivých schopností detí, osobitne akcentujúc deti ohrozené chudobou alebo inak znevýhodnené.

Adresa:
29. augusta 15, 81109 Bratislava
IČO:
31809898