Štúdio ATARROA - Ing. Štefánia Pichaničová

Nechtové štúdio Atarroa. Organizácia akreditovaných školení Manikér na živnosť a jednodňových školení na zdokonalenie.

Adresa:
Federátov 6, 08001 Prešov
Telefón:
0949 120 011
0917 112 203
IČO:
46849718