Michal Provázek s.r.o.

Montáž a servis zariadení na sledovanie prevádzkových veličín vozidiel, strojov a pohybu osôb systémom FuelTrack.

Adresa:
Holická 1173/49a, 77900 Olomouc, ČR
Telefón:
0948 390 722
+420 777 075 961
IČO:
29450314