Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov

Špeciálna základná škola. Praktická škola. Škola poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Adresa:
Pod papierňou 2671, 08501 Bardejov
Telefón:
054 4722 182
IČO:
42079322