ZAVADIAK s.r.o.

Inžiniersko-geologický prieskum, poradenstvo pri zakladaní stavieb, kontrola zhutnenia a dozor pri zemných prácach. Laboratórium mechaniky zemín, čerpacie a vsakovacie skúšky, geotechnické výpočty a zaťažovacie skúšky. CPT a CPTU penetračné skúšky.

Adresa:
Lučkovce 1044, 07203 Moravany
Telefón:
0949 642 430
0944 309 102
IČO:
46506829 (Dohľadať v ORSR)