Gleza Imrich

Sprostredkovanie pôžičiek.

Adresa:
Námestie Sv. Cyrila a Metoda, 07801 Sečovce
Telefón:
0905 124 555
IČO:
34274774

Podobné firmy v okolí:

Patináková Ildikó, Kráľovský Chlmec
Makohus Michal, Trebišov
Tokaj Life s.r.o. , Trebišov
Arpol s.r.o., Sečovce

Kontaktný formulár