Slovenská spoločnosť celiatikov

Združenie ľudí, ktorí sa chcú podieľať na zlepšení starostlivosti o celiatikov a kvality ich života.

Adresa:
Pribinova 2, 92101 Piešťany
Telefón:
0904 065 747
IČO:
37850687