Združenie pre francúzsku školu v Bratislave

Francúzska materská a základná škola.

Adresa:
Marie Curie-Sklodowskej 1, 85104 Bratislava
Telefón:
0905 944 663
IČO:
30846510