Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia ll - 41

Prevádzka pestovateľskej pálenice, záhradkárska a vinohradnícka činnosť vo všetkých formách.

Adresa:
Litoměřická 13/A, 95193 Topoľčianky
Telefón:
037 6301 344
Fax:
037 6301 344
IČO:
35590653
Zaradenie v katalógu: