PROVIDENTIA

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). Domov sociálnych služieb. Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa.

Nové súkromné senior centrum v Sládkovičove - komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o našich najbližších.

Adresa:
Sereďská 308/5, 92521 Sládkovičovo
Telefón:
0910 911 360
031 7886 800
IČO:
42156050
Oddelenia:

riaditeľka
0910 911 360

sociálna pracovníčka
0948 636 450