1. Bratislavská boxerňa

Klub bojových športov. Box, K1, thajský box - tréningy vhodné aj pre ženy a deti.

Adresa:
Kopčianska 8, 85101 Bratislava
Telefón:
0903 551 657
IČO:
42169933