P.O.K.E. - MON-T - Száraz Ondrej

Vodoinštalatér, kúrenár. Oprava a montáž rozvodov, montáž kotlov a slnečných kolektorov.

Adresa:
Brezová 7, 93701 Želiezovce
Telefón:
0915 899 550
IČO:
37425978