Kubán Štefan, Ing.

Znalec v odbore cestná doprava. Odhad hodnoty cestných vozidiel a zisťovanie ich technického stavu.

Adresa:
Janka Alexyho 17, 92101 Piešťany
Telefón:
0907 822 601