Slovenská pošta, Košice 10

Podávacia pošta.

Adresa:
Trieda SNP 48A, 04010 Košice
Telefón:
055 6435 601