Športový klub Iames

Horolezecký oddiel a rekreačná telovýchova. Plavecký oddiel pre telesne a zrakovo postihnutých športovcov.

Adresa:
Čajakova 21, 81105 Bratislava
Telefón:
02 5249 7153
IČO:
00688967