Slovenská rugbyová únia

Únia športových klubov a zväzov venujúcich sa rugby.

Adresa:
Hrobákova 1, 85102 Bratislava
IČO:
30851459