Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - okolie

Kurzy prvej pomoci, kurzy opatrovania, masérske kurzy, humanitárne aktivity, darcovstvo krvi, sociálne služby.

Adresa:
Komenského 19, 04001 Košice
Telefón:
055 6220 613
IČO:
00416207