Materská škola Michalovce, S. H. Vajanského 5

Stránka materskej školy. Aktuality, galéria, projetky. Trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Adresa:
Vajanského 5, 07101 Michalovce
Telefón:
056 6424 184
IČO:
35542128