Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

Riešenie podnetov upozorňujúcich na porušovanie novinárskej etiky a podnetov na obranu novinárov pri prístupe k informác

Adresa:
Župné námestie 7, 81103 Bratislava
IČO:
31810055