Česká společnost pro jakost, o.s.

Kurzy a semináre zamerané na manažment kvality, BOZP a HACCP, odbery vzorkov, manažment projektov, certifikácie.

Adresa:
Novotného lávka 200/5, 11668 Praha
Telefón:
+420 221 082 269
Fax:
+420 221 082 229
IČO:
00417955