Klub priateľov histórie železničnej dopravy

Pomoc pri záchrane a ochrane železničných pamiatok na Slovensku.

Adresa:
Rybničná 61/A, 83106 Bratislava
IČO:
31750753