SVOJBYT

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Adresa:
Kuklovská 19, 84104 Bratislava
IČO:
31801609