Centrum starej hudby

Organizácia medzinárodného festivalu Dni starej hudby v Bratislave.

Adresa:
Fándlyho 1, 81103 Bratislava
IČO:
31749909