Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor Senica

Protestantská cirkev evanjelikálno-letničného zamerania.

Adresa:
Železničná 443, 90501 Senica
E-mail:
Telefón:
0949 693 249
IČO:
37837249