Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

Združenie zamerané na podporu a ochranu životného prostredia.

Adresa:
P.O.BOX 172, 96001 Zvolen
IČO:
37921959
Zaradenie v katalógu: