Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky, Folklórny súbor Karpaťanin

Folklórny súbor reprezentuje spevácku, tanečnú a hudobnú kultúru Rusínov na Slovensku. Blog, fotografie, kontakt.

Adresa:
Ul. Janka Borodáča 5, 08001 Prešov
Telefón:
0904 892 291