Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Pedagogické poradenstvo, diagnostika psychologických problémov.

Adresa:
Dolný Smokovec 21, 06201 Vysoké Tatry
Telefón:
0903 646 099
IČO:
42086809